JOSECHO GONZÁLEZ

NOME ARTÍSTICO: JOSECHO GONZALEZ
LOCALIDADE: CARBALLO
ANO: 1969
TELF: +34  609 199292
PÁXINA WEB:
FACEBOOK:   https://www.facebook.com/josecho.gonzalez 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/josecho_pinceladas/ 
ENDEREZO ELECTRÓNICO:  jgmancebo14@gmail.com 
ACERCA DE MIN:
Artista Pintor