UN PASEO POR...

Xa hai agún tempo, Carmela Taboada Perianes e máis eu decidimos facer unha visita a este museo. Temos que confesar que aínda non o coñecíamos na súa nova ubicación na Praza de Praterías. Respectando totalmente as motivacións de índole relixiosa, cómpre subliñar que o interese histórico, cultural e artísitico son causas máis que xustificadas...

Hoxe o paseo dá un importante salto no tempo. Resulta emocionante atopar nos montes galegos anacos da nosa Historia, expresións de homes que hai milleiros de anos, non sabemos moi ben con que intencións (máxicas, artísticas... ) deixaron a súa pegada. Nesta ocasión falamos do petroglifo do " Castriño de Conxo", en Santiago de Compostela.