FERNANDO COBO GRADÍN

NOME ARTÍSTICO: Fernando Cobo
LOCALIDADE: Santiago de Compostela
ANO: 1960
TELF: +34 600 940 035
PÁXINA WEB:
FACEBOOK:  https://www.facebook.com/fernando.cobogradin  
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fernandocobo_paints/ 
ENDEREZO ELECTRÓNICO:  fernando.cobo.gradin@gmail.com 

ACERCA DE MIN:

Fernando Cobo Gradín é doutor en Bioloxía e catedrático da Universidade de Santiago. Ten un abundante traballo centrado na fotografía e o debuxo científico e como ilustrador de Publicacións divulgativas sobre o medio natural relacionadas co seu labor como docente e investigador.

Dentro dunha tradición familiar de vocación polas artes plásticas, a idade temperá comezou na pintura da man do seu pai e do pintor santiagués Celso López Octavio. O seu traballo abarca tanto a figuración como a abstracción mediante o uso de diferentes técnicas, aínda que se especializou principalmente no óleo, medio no que o seu estilo como o paisaxista bebe da influencia do tonalismo americano. Cando o motivo cambia a pincelada tórnase máis solta e a cor é máis audaz.

En abstracción, a composición é sólida e dinámica, cun debuxo xeométrico próximo ao concepción da arte cinética como un acto de imaxinación.

En escultura, realizou modelos micolóxicos para exposicións en museos científicos. (Museo da Biodiversidade de Ibi e Museo de Ciencias Naturais da USC).

Pertence ao grupo Galeoska (Galegos koa Arte) e participou en diversas exposicións individuais e colectivas.

Artista PINTOR