MANUEL TRIGO GARCÍA

NOME ARTÍSTICO: M. TRIGO
LOCALIDADE: VIGO
ANO: 1955
TELF: +34 639885693 
PÁXINA WEB:
FACEBOOK:
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/manueltrigogarc/ 
ENDEREZO ELECTRÓNICO:  mtrigog@gmail.com 

ACERCA DE MIN:

En canto á formación, cursou un Máster Industrial en Electrónica Industrial (1975). Técnico Superior en Mantemento e Montaxe de Instalacións, Edificios e Procesos (2007), tamén ten algunhas materias de Historia da Arte da UNED.

En canto ao mundo da arte, ten que dicir que lle gusta o mundo da pintura. Leva formandose dende o ano 2017 nunha academia de Vigo, por outra banda está en 2º curso de Debuxo Artístico na Escola de Artes de Vigo (EMAO).

Artista PINTOR