SOFÍA VAZQUEZ

NOME ARTÍSTICO: SOFÍA VÁZQUEZ
LOCALIDADE: VIGO
ANO: 1971
TELF: +34 666511820  
PÁXINA WEB:   
FACEBOOK:   https://www.facebook.com/sofiavazquezart 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/sofiavazquezart/ 
ENDEREZO ELECTRÓNICO:  sofiavazquezarte@gmail.com 
ACERCA DE MIN:

O meu interese pola percepción da imaxe e o seu proceso de interpretación no individuo, lévame á reflexión.

E así xorden as preguntas no meu traballo.

Interesada polos parámetros da psicoloxía que levan ao subconsciente e a forma de expresar as súas emocións.

Busca sempre novas linguaxes a través da pintura e imaxes gráficas nun proceso infinito de análise conceptual e investigación.

A inspiración, a imaxinación e a transformación están sempre en sintonía co meu traballo como artista e persoalmente; acompañado da frase inspiradora de Eric Fromm "Vivir é nacer a cada momento"...

Detalles importantes:

*Actualmente traballo como profesora de Zentangle®, Arteterapia.

Método de debuxo meditativo.

*Libro de ilustracións

"Proxecto Atlántico" Editorial Vengerén - Madrid.

Exposicións destacadas:

*2022 "Conexións" Sala de Exposicións "Capela do Hospital" en Cangas do Morrazo.

*2021 "Vigo Visions" na Sala de Exposicións. //FUNDACIÓN en Vigo.

*Espazo ZENTRAL "MINIMAL" 2019 en Vigo.

Artista PINTORA