MARÍA DEL CARMEN ULLOA

NOME ARTÍSTICO: TANIA ULLOA
LOCALIDADE:  BEADE-VIGO
ANO: 1961
TELF: +34 699810873
PÁXINA WEB:
FACEBOOK:     https://www.facebook.com/profile.php?id=100004201756624 
INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/taniaulloasousa/ 
ENDEREZO ELECTRÓNICO:      taniaulloasousa@gmail.com   
ACERCA DE MIN:
Artista PINTORA